Informace o změnách v autobusové dopravě v Královehradeckém kraji

Přehled nejvýznamnějších změn v autobusové dopravě v několika následujících odrážkách:

Změna dopravních společností – nově bude provozovat, na základě uzavřené smlouvy s krajem, dopravní obslužnost jen 5 dopravních společností, které částečně využijí k zajištění některých dopravních výkonů své poddodavatele. Konkrétně se jedná o následující dopravce:

Výběrová oblast                     Dopravce od 07. 03. 2021
Broumovsko                            CDS s.r.o. Náchod a P-transport s.r.o.
Náchodsko                              CDS s.r.o. Náchod
Novoměstsko                          Konsorcium Transdev Morava s.r.o. a Audis Bus s.r.o.
Rychnovsko                             Konsorcium Transdev Morava s.r.o. a Audis Bus s.r.o.
Trutnovsko                               Konsorcium Transdev Morava s.r.o. a Audis Bus s.r.o.
Královédvorsko                       BusLine KHK s.r.o.
Hradecko                                 BusLine KHK s.r.o.
Jičínsko                                    BusLine KHK s.r.o.

Změna názvosloví autobusových zastávek – po provedené rozsáhlé revizi stávajícího názvosloví věříme, že konečná podoba přejmenovaných názvů autobusových zastávek povede k lepší orientaci cestujících – seznam přejmenovaných a výčet zrušených (nevyužívaných) autobusových zastávek jsme pro Vás zveřejnili na stránkách kraje a jsou také uvedeny v příloze č. 1.

Novinky v odbavení – nové odbavovací zařízení ve vozidlech umožní cestujícím opět přestupovat na jeden jízdní doklad bez nutnosti vlastnit bezkontaktní čipovou kartu IREDO. Na jízdní doklady IDS IREDO budou natištěny QR kódy, které bude možné při přestupu načíst v návazném spoji, a tak cestovat s jednou jízdenkou až do cílové zastávky. Dochází také k zavedení možnosti platby bankovní kartou a tím i k zjednodušení odbavení pro cestující, kteří doposud platili hotovostí a hledali drobné po kapsách.

Nová dopravní technika a technologie – nová vozidla budou vybavena dle požadavků Královéhradeckého kraje a nabídnou cestujícím zcela nový komfort při cestování do škol, za prací, ale i za zábavou. Za zmínku určitě stojí vybavení vozidel klimatizací, bezplatným internetovým připojením (WIFI FREE), USB zásuvkami pro nabíjení drobné elektroniky, LCD obrazovkou zobrazující aktuální trasu i zpoždění spoje a možné návaznosti v přestupních bodech. Dále budou ve vozidlech instalovány informační vitríny a schránky na letáky, ve kterých budou zveřejňovány aktuální informace o veřejné dopravě, včetně novinek.  Cestujícím s chytrými telefony nabídneme prostřednictvím mobilní aplikace „IDS IREDO“ možnost sledovat polohu vozidla nebo vyhledat dopravní spojení. Díky dodatkovým tabulím, které budou postupně umísťovány na zastávky, bude možné po načtení QR kódu zjistit přímo na autobusové zastávce aktuální zpoždění spoje.

Zlepšené služby pro cestující – společně s vlastním provozem budou zejména pro starší cestující k dispozici informační místa/kanceláře umístěná v několika městech v našem kraji. Na těchto místech bude možné také zařídit bezkontaktní čipovou kartu IREDO, získat informace o spojení, a případně reklamovat služby s kterými cestující nebude spokojený.

Jednotný vizuální prvek – na všech vozidlech v kraji umístíme logotyp Veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji, který je doplněn naším cílem „Propojíme Vaše cesty“. Logotypem budou označeny nejen všechny vozidla v kraji, ale také postupně i všechny autobusové zastávky.

Call centrum IREDO – již dnes fungující služba pro cestující veřejnost dozná také několika změn, a to zejména v posílení pravomocí centrálních dispečerů. Nástroje k zajištění dodržování jízdních řádů, včetně zabezpečení garantovaných přestupů, budou nově doplněny o pravomoc zajištění přestupních vazeb dle aktuálních požadavků cestujících přijatých na call centru IDS IREDO. Možnost vyslání vozidla provozní zálohy, které bude dopravce dislokovat v předem stanovených místech se schopností aktivovat tuto zálohu do 15 minut je novinkou, která umožní zajištění dopravní obslužnosti i v případech mimořádností jako jsou poruchy vozidel, dopravní nehody apod.

Již dnes si můžete na webových stránkách kraje prostudovat jízdní řády, které budou platit od 07. 03. 2021

Veškeré Vaše připomínky k jízdním řádům můžete směřovat na jednotnou emailovou adresu doprava@kr-kralovehradecky.cz nebo přímo na Vašeho dopravního specialistu (viz seznam uvedený v příloze č. 2).  Zároveň jsou Vaši připomínku připraveni přijmout i pracovníci Call centra IREDO na telefonním čísle 495 580 333.

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.